Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

O podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr X/106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb Kamionki...

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kamionkach w rejonie ulicy Poznańskiej, gmina Kórnik...

Strony